FORENINGSPORTAL Foreninger i Flekkefjord

Tro og Livssyn 

 / 

Cheese Forskningsgruppe

Historie, kunst og kulturformidling 

Forsker på krigshistorie og har gitt ut boka: Uten å nøle. Historien om Cheese og senderen på Helle.

46897032 / 

Dyrebeskyttelsen Norge Flekkefjord

Dyr og dyrehold 

Dyrebeskyttelsen Norge Flekkefjord er en frivillig organisasjon, bestående av ulønna dyrevenner. Vi hjelper i hovedsak hjemløse og bortkomne dyr, men også viltdyr når det er behov. Vi får ingen form for statlig eller kommunal økonomisk støtte og samler selv inn midler.

Englevakten

Tro og Livssyn 

Englevakten ble etablert i 2006. Det startet opp med en tanke og visjon vinteren 2005-2006 om å nå ut med evangeliet til vår by og vårt nærområde. Visjonen er å gjøre Jesus kjent og tilgjengelig utenfor kirkeveggene samt å lage møteplasser for å bringe ut evangeliet. Englevakten Cafe: Hver morgen fra kl.08.00-10.00 er cafeen åpen med et spesielt fokus på felleskap, en kort andakt og bønn for dagen. Her serveres det gratis kaffe og deles ut en enkel forkost/matpakke til de som trenger det. Disse to timene er blitt en viktig start på dagen for mange, og flere opplever dette som sin familie. Det som er ekstra flott er å se hvor mange forskjellige typer mennesker som sitter å snakker sammen. Her er alle hjertelig velkommen.

Fedjestad og Kongevold velforening

Velforening 

Fremme trivsel i nabolaget for små og store gjennom følgende  aktiviteter: realisere tiltak i nærmiljøet for barn og unge/voksne,  sosiale tilstelninger og skaffe midler til konkrete tiltak. 

90921286 / 

Fedrenes Minne

Historie, kunst og kulturformidling 

Museum, Fedrenes minne ligger i Rasvåg, og forteller Hidras historie gjennom mange år. Her kan man følge historien fra steinalderen og frem til moderne tid.

Fjellparkfestivalen

Sang, musikk og teater 

Fjellparkfestivalen er en idealistisk, ungdomsdrevet rockefestival som sparkes av den tredje helga i juli hvert år i den lille sørlandsbyen Flekkefjord. Festivalen har vært arrangert hvert år kontinuerlig siden 1982, og er med sine 36 år (2017) Norges lengstlevende rockefestival – og mye eldre enn samtlige styremedlemmer.

Flekkefjord Atletklubb

Idrett og sport 

I våre lokaler på Søyland har vi i dag et topp moderne treningssenter med et stort utvalg av treningsapparater som vil kunne tilfredsstille de fleste treningsbehov. Hos oss kan du trene 24 timer i døgnet!

Flekkefjord Dnt Edru Livsstil

Helse og livsstil 

jobber for å arbeide for edruskap fred og menneskeverd. Vi ønsker å være et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil. Den offisielle stiftingsdagen til DNT-Edru Livsstil er 29.12.1859

99201663 / 

Flekkefjord Handelsforening

Næring 

En interesse organisasjon for næringsdrivende i byen. Handel og tjenester. Har fokus på og gjøre byen attraktiv for våre kunder,turister og byens befolkning. Vi selger Flekkefjordskortet som kan brukes i alle medlemsbedrifter. Vi pynter byen med vimpler, fuglekasser, sykler og blomster. De heklete vimpler fargerike er blitt et symbol for byen. Alt vi gjør er på dugnad og med egne midler. Vi står for forskjellige arrangement som Jularrangementet, Prikkenlisten, Eggejakt «prikken» i påska, Miljødagen, og mye mye mer.

Flekkefjord I.o.g.t Lag

Politikk 

Om oss IOGT i Norge er en frivillig rusforebyggende organisasjon i vekst. Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. IOGTs visjon er at alle mennesker skal kunne leve frie, rike og meningsfylte liv, og en verden hvor rusmidler ikke står i veien for dette. Derfor arbeider vi for en politikk som kan redusere forbruket og skadene, vi har forebyggende prosjekter og et omfattende sosialt arbeid for å støtte de som sliter med egne og andres rusproblem. Rusproblemer kan best forebygges gjennom en bred folkelig mobilisering og en politikk som regulerer omsetningen. Da må tradisjonene rundt alkoholbruk utfordres. Vi vil bidra til at flere setter spørsmålstegn ved rollen som alkohol og andre rusmidler har i vår kultur, og gjøre det enklere å ta rusfrie valg.

97969075 / 

Flekkefjord Idrettsråd

Idrett og sport 

Flekkefjord Idrettsråd er et organisasjonsledd i den norske idrettsmodellen med oppgaver primært på kommunalt nivå. Idrettsrådet er organisert i Norges idrettsforbund gjennom idrettskretsen, og er et fellesorgan for idrettslagene inn mot kommunen.

Flekkefjord KFUM/ KFUM

Tro og Livssyn 

Foreningen er tilsluttet Norges KFUK-KFUM, en verdensomfattende organisasjon (YMCA og YWCA). Foreningen arranger månedlige TEMA-kvelder hvor aktuelle emner settes på dagsorden. Foreningen har også, sammen med trosopplærere i Flekkefjord menighet, tilbud til gutter og jenter i 4.-6.klasse (TREKANTEN). De holder til på "Loftet" hver torsdag. I tillegg er vi i gang med et åpent opplegg for ungdom hver mandag. Dette i samarbeid med Flekkefjord Fellesråd og Rogaland krets av KFUK-KFUM.

Flekkefjord MJ Modellklubb

Hobby og interesser 

Klubbens navn er Flekkefjord MJ/modellklubb. Klubben skal arbeide for å spre kunnskap om modelljernbane spesielt og modellbygging generelt – «både til lands og til vanns, og i lufta med»; herunder elektronikk, styring, RC ol. Aktivitetene styres av medlemmenes felles interesse for bygging og drift av alle typer modeller. Klubbens grunnleggere har bygging av modelljernbaneanlegg og/eller kjøring av modeller på modelljernbaneanlegget, som hovedfokus.

Flekkefjord og Omegn Lokallag av Fortidsminneforeningen, Vest-Agder Fylkesavdeling

Historie, kunst og kulturformidling 

Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Vi skal være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. Våre hovedoppgaver er å forvalte våre historiske eiendommer, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, engasjere oss i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge. Vi kjemper for at verdifulle kulturminner og kulturmiljøer skal bli tatt vare på for ettertiden. Noen tror at kulturminner må være veldig gamle for å bli verdifulle. Slik er det ikke. Vi bryr oss om kulturminner fra alle tidsepoker, men har en spesiell forkjærlighet for historiske bygninger og bygningsmiljøer. Fortidsminneforeningen er en landsomfattende organisasjon basert på frivillige krefter. Foreningens høyeste organ er representantskapet som utnevner et hovedstyre. En generalsekretær leder hovedadministrasjonen i Oslo, mens fylkesavdelinger og lokallag over hele landet står for foreningens samlede aktiviteter.

Flekkefjord Småbyselskap

Næring 

Foreningen Flekkefjord Småbyselskap ble stiftet 19. mars 2007 av frivillige kulturentusiaster og har som hovedformål å bidra med del-finansiering av Kultursenteret i Flekkefjord. Foreningens vedtekter er godkjent i foreningsregisteret i Brønnøysund, og foreningen ledes av et bredt sammensatt styre som representerer lag og foreninger og næringsdrivende i Flekkefjord.

90952472 / 

Flekkefjord Soroptimistklubb

Humanitært arbeid 

Soroptimist International er et sterkt nettverk av aktive kvinner som fremmer kvinners vilkår over hele verden. Soroptimister arbeider for bedre levekår for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid. Norsk soroptimister har i flere år hatt et særskilt engasjement for utdanning av jenter og kvinner og for bekjempelse av menneskehandel. Vi har fem fokusområder: Utdanning, levekår, vold mot kvinner, helse/matsikkerhet og bærekraft. Vi deltar regelmessig i høringer i kvinnerelaterte spørsmål. Soroptimist International har rådgivende status i FN. Vår visjon er å være en global stemme for kvinner.

Flekkefjord Trialklubb

Idrett og sport 

Flekkefjord trialklubb holder til i Trøngsla i Flekkefjord. Vi trener torsdager fra 17-19. Det er ikke lov kjøre trial på området uten at sikkerhets- og aktivitetsleder er tilstede! Møt gjerne opp i treningstiden og snakk med sikkerhetsleder om hva som kreves for at du kan begynne å kjøre med oss :) Vi har en offentlig facebookside som heter «Flekkefjord Trialklubb», og en lukket gruppe som kalles «medlemsgruppe Flekkefjord trialklubb». Søk opp sistnevnte og be om å bli medlem av gruppen dersom du lurer på å bli medlem av klubben. Der legges det ut informasjon om trening både i og utenom offisiell treningstid.

97744826 / 

Flekkefjord Volleyballklubb

Idrett og sport 

Flekkefjord Volleyballklubb ble stiftet en uke før Norge gikk i lockdown i mars 2020. Tross pandemi og gjentatte nedstengninger, er vi en klubb i utvikling. Vi jobber stadig med å utvide et variert tilbud som ivaretar både nybegynnere og viderekomne, unge, voksne og eldre. Foreløpig tilbyr vi treninger for 12 år og oppover, men håper å kunne utvide tilbudet for barn i fremtiden.

Framtiden i våre hender

Miljøvern 

Framtiden i våre hender - Flekkefjord ble startet opp våren 2021. Målet vårt er å skape bevissthet rundt sammenhengen mellom forbruk og forurensing. Framtiden i våre hender er en organisasjon som jobber for etisk og miljøvennlig forbruk. Målet er en rettferdig verden i økologisk balanse. Framtiden i våre hender bidrar til endring ved å spre kunnskap og finne løsninger.

Fredheim Forsamlingshus

Forsamlingslokaler 

Tidligere skole og kommunehus som nå brukes til utleie til arrangementer og møter og blir benyttet av hele bygda. I tillegg har foreningen egne arrangement.

Geir Topsy Lkyd

Historie, kunst og kulturformidling 

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

91729312 / 

Grønnes Badeforening

Friluftsliv 

Grønnes Badeforening er en interesseorganisasjon med det formål og legge til rette for helårsbading og badstue på Grønnes. Permanent badstue ligger i kommunens planer og er beregnet ferdig utpå høsten 2023. Innkjøpt vedfyrt tønnebadstue står til medlemmers disposisjon på Grønnes i dag. Denne skal flyttes når ny er ferdig.

GüJo-kulturverksted

Annet 

GüJo Kulturverksted skal drive frivillig arbeid med hovedformål å fremme interessen for litteratur. Hovedaktiviteten er å arrangere litteraturkvelder med ukjente, kjente og mer berømte forfattere; både nasjonale og internasjonale.

Gyland bedehus

Tro og Livssyn 

Gyland bedehus er et funksjonelt og trivelig bygg med greie rom for barne- og ungdomsarbeid, møtesal, spisesal og storkjøkken. Huset har godt utstyr for lyd og bilde, og er et ettertraktet selskapslokale hvor en kan bestille mat dersom en har selskap.

Gyland Baptistmenighet

Tro og Livssyn 

Gyland Baptistmenighet som ble stiftet i 1903. Huset har hatt flere renoveringer og er påbygd i forhold til da huset var nytt. Det framstår nå som et trivelig og moderne lokale. På betania er det regelmessig møter onsdager i oddetall. På mandag i partall er det bønnemøte på "Bønneloftet". I midten av juni er det fortsatt, tradisjonen tro, stevne på Betania. Menigheten deltar i felles barne og ungdomsarbeid sammen med Den norske kirke og Bedehuset i bygda. Søndagsskole - barnekor - INPULS. Vi har også fellessamling sammen med Bedehuset annenhver søndag formiddag når det ikke er gudstjeneste i Den norske kirke.

Gyland Bygdekvinnelag

Sanitetsforeninger og bygdelag 

Gyland Bygdekvinnelag; en møteplass for kvinner i alle aldre. Fokus på tradisjon, kunnskap, bærekraft, forebygging, beredskap, inkludering, nærmiljøet i bygda og kommunen. Vi har fast møte 1 gang i måneden med variert program, og fast strikkecafe første mandag i måneden på Grendehuskjøkkenet. Ellers prøver vi å gjøre positive ting for bygda, og innbyggerne.

Gyland Bygdeutvikling

Velforening 

Gyland Bygdeutvikling ble startet våren 2009. Initiativtakere startet prosessen, der målet var å organisere hele bygda til felles mål, på tvers av politiske interesser. Intensjonen bak Gyland Bygdeutvikling er å fremme vekst og utvikling av Gyland. Dette vil igjen føre til økt trivsel, og økt bosetting, som gir bedre sikkerhet for opprettholdelse av de institusjonene bygda har. Styret av Gyland Bygdeutvikling er folkevalgt. Det skal avholdes to folkemøter i året, slik at bygda holdes orientert over hva det jobbes med. Gyland Bygdeutvikling har også to møter i året med Flekkefjord Kommunes administrasjon. Dette har gitt en god dialog med kommunen. Gylandsportalen vil øke muligheten til informasjon, og innspill. GB håper alle som besøker nettstedet, finner det interressant, og gjerne bidrar aktivt med saker som er aktuelle, og stoff til nettsiden.

91301620 / 

Gyland Bygdeverksted

Hobby og interesser 

Gyland Bygdeverksted er en frivillig organisasjon for medlemmer fra fylte 14 år.

91790879 / 

Gyland Inpuls

Tro og Livssyn 

Kristent ungdomslag for alle ungdommer fra 7. klasse, og oppover. Faste samlinger annenhver onsdag (oddetall), på Gyland Bedehus. På samlingene er det andakt, mat, kiosk, sosialt samvær, lek, spill og aktiviteter. Andre aktiviteter, som slalom, bowling, julebord m.m, kommer utenom. Målet er at ungdommene, gjennom forkynnelse, blir kjent med Guds ord, og blir bevart i den kristne tro.

Gyland Tolling

Sang, musikk og teater 

Arrangere den årlige Tollingfestivalen. Leie inn artister og band. Leie inn vakthold og nødvendig materiell. Drive med dugnadsarbeid i form av organisering av festivalen samt rigging og rydding.

95777568 / 

Gåsungen 4H

Friluftsliv 

Sosialt, aktivt, morsomt - du bestemmer! 4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Hitterøy Kystlag

Historie, kunst og kulturformidling 

Stiftet i 1983. Vi  jobber med å styrke og bevare kystkulturen på Hidra. Vi driver med restaurering av gamle kystkulturgjenstander og har kurs for både unge og gamle i båtbygging, båtopplæring, trearbeid mm. 

HLF Lister

 

Lokallaget består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselssaken i ditt nærmiljø. Mange lokallag har også likepersoner som er gode støttespillere for andre hørselshemmede. Dersom du ønsker mer informasjon om lokallagets arbeid, møter eller andre aktiviteter ta kontakt med din lokale kontaktperson. Kontaktdetaljer finner du nedenfor. Ønsker du selv å bidra for hørselssaken, er du hjertelig velkommen. Medlemmer i HLF har en rekke fordeler, les mer om hvordan du kan bli medlem her.

Human-Etisk Forbund, Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal Lokallag

Tro og Livssyn 

Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske livssyn. Humanismen er et livssyn som baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. Humanismen er uten religiøse forestillinger. Humanismen setter mennesket i sentrum. Humanismen har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar, og å gi alle mennesker mulighet til å utvikle dette. I det humanistiske livssyn inngår en forpliktelse overfor menneskerettighetene som uttrykk for sentrale verdier og idealer. Menneskerettighetene er et godt vern for menneskelig verdighet og mangfold.»

99541200 / 

Hågåsens Venner

Historie, kunst og kulturformidling 

Hågåsens Venner ønsker å fortelle historiene fra dette vakre kulturlandskapet, og legge til rette for at enda flere kan få enda bedre opplevelser på Hågåsen. Dette ønsker vi å gjøre gjennom Horisont Hågåsen. Arrangementet skal inneholde spennende historiefortelling, varierte og flotte kulturopplevelser for barnefamilier og lokalprodusert mat av ypperste klasse. Arrangementet skal også være med å bidra til å styrke det lokale næringslivet på Hidra samtidig som vi samarbeider tett med grunneierne og lokale lag og foreninger. Alt av overskudd skal brukes til styrke Hågåsen som attraksjon gjennom historiefortelling, flere arrangementer, tilrettelegging og utbedringer.

Krik Flekkefjord

Idrett og sport 

Gjennom idrett, aktivitet og fellesskap ønsker KRIK å skape en arena der barn og ungdom kan vokse i troen på Jesus. KRIK ønsker med dette å være et lavterskeltilbud for tro og idrett slik at alle som er glade i idrett, uavhengig av nivå, får tilbud om et kristent fellesskap. KRIKs arrangementer skjer i trygge og rusfrie rammer, og målet er å gi et tilbud som er inkluderende, utrustende og fritt for prestasjonspress. KRIK ønsker gjennom sitt arbeid å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag, og arbeider derfor på tvers av landegrenser, idrettsgrener, kirkegrenser, prestasjonsnivå og alder.

Ladies Circle 17 Flekkefjord

Annet 

Bidra til personlig utvikling og selvstendig tenking for hvert enkelt medlem, utvikle vennskap og fellesskap, knytte lokale, nasjonale og internasjonale vennskapsbånd og internasjonalt kvinnenettverk for kvinner opp til 45 år.

91318144 / 

LHL Flekkefjord og Lund

Helse og livsstil 

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende. Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss.

Lions Club Flekkefjord

Humanitært arbeid 

Lions Club er en verdensomspennende organisasjon med 45 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer i over 200 land og områder. Dette gjør klubben til den største humanitære serviceorganisasjonen i verden. Lions er gode venner som hjelper andre, og møter behov i sine lokalsamfunn. Rundt 1,4 millioner medlemmer i over 220 land og geografiske områder.deltar aktivt i frivillig arbeid Vi er alle forskjellige, men vi deler en felles oppfatning − samfunnet er hva vi gjør det til. Når du blir med Lions, blir du med i et globalt nettverk av hjelpende hender.

Miljøagentene

Miljøvern 

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Her kan du registrere nye miljøagenter. Det koster kun 100 kroner i året å være miljøagent. Søsken betaler uansett maks 200 kroner for familien (i familier med 5 barn kan alle være medlem for 200 kroner). Vi sender velkomstpakke med en gang betaling er registrert.

Nei Til Vindmøller Flekkefjord

Miljøvern 

Det haster å stoppe utbygging av vindindustri i norsk natur. Vi ønsker ikke "vindmøller", begrepet utbygger så forfinenede ønsker vi skal kalle det, i Flekkefjord kommune. NEI til vindmøller i Flekkefjord er imot vindkraft, det være til lands, langs kysten eller til havs. Vi ønsker ikke at utenlandske aktører og profitører skal rasere vår dyrebare natur, med politikernes velsignelse. Energi sendes utenlands i kabler, og vi innbyggere i Norge må ta regningen, bla i form av langt høyere strømregninger. Vi er imot vindkraft fordi det vil rasere naturen vår, påvirke vår helse, dyre og fugleliv. Vi sier nei til vindkraft i Flekkefjord, slik at også våre barn og barnebarn, og kommende generasjoner, også skal ha glede av vår dyrebare natur.

95406049 / 

Norsk forening for slagrammede, Flekkefjord og omegn

Helse og livsstil 

Norsk forening for slagrammede har 18 registrerte lokallag, der noen av dem fungerer bedre enn andre. Det viktigste er at medlemmene våre har en møteplass, der en kan prate sammen med andre som har hatt hjerneslag eller er pårørende. Kaffen og det som hører til er en viktig del her. Her kan nevnes spennende foredrag (medisinsk personell, fysio- eller ergoterapeuter, farmasøyt eller lignende), likemannsarbeid (samtalegrupper), studiearbeid, informasjonsarbeid, tilrettelagte turer og andre arrangementer. Eksempler på studiearbeid er kulturhistoriske kurs, hobbyrelaterte kurs og organisasjonskurs.

Norsk Friedreichs Ataksi Forbund

Helse og livsstil 

En non-profit organisasjon som kjemper for å finne en kur mot den alvorlige sykdommen Friedreich's ataksi som oftest rammer barn og unge.

99569903 / 

Norsk Minigrisforening

Dyr og dyrehold 

Norsk Minigrisforening er en interesseorganisasjon for minigriseiere og andre som er engasjert i minigriser og godt minigrishold. Norsk minigrisforening ble stiftet i 2016. Den kom til verden som et resultat av et tydelig behov for informasjon og styrking av velferden til minigriser i Norge. Etter å ha jobbet for å sette sammen og spre informasjon bestemte vi oss for å organisere oss. På denne måten vil informasjonsarbeidet bli betydelig lettere og det blir lettere å samarbeide for både entusiaster og interesserte fagpersoner/instanser.

97602518 / 

Pinsekirka Flekkefjord

Tro og Livssyn 

Pinsekirka Flekkefjord (PK) ble startet på begynnelsen av 80-tallet, og består av ca. 170 medlemmer, stort og smått. Vi er endel av Pinsebevegelsen i Norge og har er godt samarbeid med de andre kirkene i byen. Vi er en ung og levende kirke med en visjon om å gjøre Jesus synlig i kraft og kjærlighet.

Polen Skoletur

Hobby og interesser 

Frivillig komité som samler inn økonomiske midler til å arrangere Polentur for alle elevene på 9 trinn ved Flekkefjord UngdomsSkole. Dette for at elevene skal få se, lære og føle på antisemittismen og Holocaust og ved å vite hva som har vært og hva vi ikke vil ha igjen.

På Hell

Sang, musikk og teater 

PÅ HELL har plukket ut de BESTE Norske sangene og gjort det lett for deg å ha det moro. Her skal det synges og danses på bordene. PÅ HELL et band med et kanon bra repertoar med kun norske låter. Det er sanger fra 80-tallet og fram til dagens norske hits. . PÅ HELL spiller alt fra Stavangerkameratene, DumDum Boys, Åge Aleksandersen, Hellbillies, CC Cowboys + mange mange flere. Vi har tatt jobben og plukket ut norske perler på snor for at du skal kunne ha det gøy og synge med. Allsang og dansing på bord ol. pluss stemning helt under taket er vårt mål når vi spiller. Her skal ingen sitte og sture :-) Vi gjør det lett for deg å kose deg. PÅ HELL tar jobben seriøst med å få folk i stemning

Rasvågianeren

Forsamlingslokaler 

Bruk av Rasvåg Forsamlingshus til sosiale "happenings" - både offentlige og private arrangementer.

91191226 / 

Round Table 32 Flekkefjord

Annet 

Å bringe sammen unge menn av forskjellig yrke for gjennom samarbeid og vennskap å øke kunnskap og forståelse for hverandre. Å fremme en bedre forståelse av samfunnet og den enkeltes plass i dette. Å fremme internasjonal forståelse og vennskap.

Selura Fiske- og Grunneierlag

Friluftsliv 

Selura fiske- og grunneierlag er en frivillig sammenslutning av grunneiere og fiskerettshavere rundt Selura, og rettighetshavere i Seluras nedslagsfelt. Våre formål er å arbeide for å fremme fiskebestanden gjennom rasjonelt fiskestell. og å arbeide for opprettholdelse av et rent miljø i og rundt Selura slik at denne minst mulig forurenses. Salg av fiske/ garnkort kan kjøpes ved Egenes Camping og Leder Håkon Ræg.

Sira In*puls

Tro og Livssyn 

Sira InPuls ønsker å nå de unge med Guds ord. Vi har InPuls-møter på Bakke Bedehus annenhver fredag der ungdom kan møtes, kjøpe mat og spille spill og vi har en andakt. Vi vil gjerne være ei "varmestue" der ungdom kan finne et godt og sosialt fellesskap.

Sira Småbåtforening

Bil, båt, vei 

I 2011 ble Sira småbåtforening etablert. Hensikten med etableringen var å få bygget ei småbåthavn i Osen. Denne havna er nå en realitet med over 60 båtplasser. Dette har medført stor trafikk med småbåter både på Sirdalsvannet og Lundevannet. Tilsvarende småbåthavn er det på Moi og i Haughom og på Tonstad. Det arbeides videre med å etablere brygger og havner langs hele vassdraget.

Skrutrekkeren

Hobby og interesser 

Skrutrekkeren er et frivillig forebyggende tiltak for ungdom i aldersgruppe 10-16 år. Gi mulighet til mekke på sykler, mopeder og andre gjenstander de kan skru på. Det vil være mulighet for barn/ungdommen å komme med forslag til aktiviteter i lokalet. Ting som blir fikset opp og som vil gi fortjeneste, vil resultere i turer til for eksempel bowling, Sørlandsbadet eller være tilskuer på en løpsbane i Egersund.

90983627 / 

Spiren 4H

Friluftsliv 

4H Norge er en stor og aktiv organisasjon med nærmere 12 000 medlemmer fordelt på ca. 550 4H-klubber over hele landet. Medlemsalderen er 10-25 år. I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre. Det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem.

47668114 / 

St.johs Logen Flikke T.d.t. Fiorde

Annet 

Den Norske Frimurerorden er en frittstående, selvstendig sammenslutning av menn fra alle yrkesgrupper, som over hele landet møtes for å utvikle sin personlighet og å omgås i tradisjonsbundne og verdige former. Den Norske Frimur­erorden er ikke en hemmelig orden, men vårt arbeide foregår i et luk­ket forbund, med selvutvikling til nestens gavn som mål.

40401234 / 

Tesåk klubben

Hobby og interesser 

En klubb for alle i alle aldre. Hver 14. dag samles vi til å sette sammen halvfabrikata som vi kjøper av "Trestokken". Vi har sangbasar palmelørdag. Antall medlemmer er 20 - 25

Unge Spirers Venner

Sang, musikk og teater 

Unge Spirers Venner er en interesse- og støtteforening bestående av foreldre / foresatte til elever ved Flekkefjord kulturskole. Foreningen har som formål å bidra til gjennomføring av prosjekter som går ut over kulturskolens ordinære drift.

90652428 / 

Vallås Vel

Velforening 

Velforening for beboere i boligfeltet Vallås i Flekkefjord kommune. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser og søke og utvikle Vallås til et trygt og godt område, for beboere og for tilreisende. Foreningen har til hensikt å prioritere tiltak og interesser rettet mot barn og unge.

Veisevågen Småbåthavn

Bil, båt, vei 

Veisevågen Småbåthavn er en forening for felles flytebrygger, Rasvåg, Hidra. Foreningen ble startet i 2003 etter initiativ fra lokale beboere og fritidsboligeiere. Behovet for flere båtplasser var åpenbart. Foreningen engasjerte en prosjektleder Ring Rådgivende Ingeniør AS for å arbeide fram en felles plan for hvordan alle forhold knyttet til tekniske, økonomiske og eierforhold/grenseforhold kunne løses. Foreningen har i dag to flytebrygger i drift, en på Flisen og en på Kommunebrygge, begge inne i Veisevågen i Rasvåg på Hidra i Flekkefjord kommune.

48135226 / 

Åna-Sira Motorbåtklubb

Bil, båt, vei 

Flekkefjord Motorbåtklubbs formål er å legge forholdene til rette for et rikt og harmonisk friluftsliv på sjøen. F.M.K. skal søke å fremme en sunn og kontrollert båtsport, følge utviklingen på områder som har interesse for medlemmene og foreta nødvendige disposisjoner for å ivareta enhver oppgave som kan være til gagn for klubben. FMK har i dag en rekke båtstøer i Fagerhavn, Kleivan og Austadviken, samt en del flytebryggeplasser i Austadviken og Tollbodbryggen. FMK samarbeider også med kommunen om å få på plass en ny båthavn i Tjørsvågstranden, og håper med det at vi da kan tilby båtplass til alle våre medlemmer. FMK består i dag av ca. 500 medlemmer

95974148 / 

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal