FORENINGSPORTAL Foreninger i Flekkefjord

29 foreninger

LHL Flekkefjord og Lund

Interesseorganisasjoner 

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende. Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss.